• Email: info10826@gmail.com
  • Contact: 038-211288
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 03/09/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 (สขร.1) ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB4 17
# 03/09/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร.1) ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB4 20
# 11/06/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.1) ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB4 33
# 11/06/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 (สขร.1) ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB4 34
# 11/06/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1) ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB4 33
# 11/06/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1) ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB4 24
# 11/06/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 (สขร.1) ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB4 32
# 11/06/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร.1) ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB4 35
# 16/12/2019 รายงานสรุปฝลการจัดหาพัสดุ สขร.1 ประจำเดือน ต.ค. 2562 ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB4 70
# 16/12/2019 รายงานสรุปฝลการจัดหาพัสดุ สขร.1 ประจำเดือน พ.ย. 2562 ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB4 66

งานคุณภาพ