• Email: info10826@gmail.com
  • Contact: 038-211288
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 16/03/2020 คำสั่งแต่งตั้งกลุ่มบุคลากรเพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสแบบ Strong ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB19 7
# 16/03/2020 แผนกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสแบบ Strong ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB19 11
# 16/03/2020 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB19 7

งานคุณภาพ