• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 FAX 038-211289


อ่านทั้งหมด..

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่า เกณฑ์ โรงพยาบาล
อ่าน: 18   โดย: สิทธิชัย แสงจู ประกาศล่าสุด: 2022-12-28

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงนและดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่า

เกณ ...อ่านต่อ

เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานรายละเอียดข้อมูล
อ่าน: 9   โดย: สิทธิชัย แสงจู ประกาศล่าสุด: 2022-12-28

เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานรายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปห ...อ่านต่อ

ประกาศโรงพยาบาลบ่อทอง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
อ่าน: 13   โดย: สิทธิชัย แสงจู ประกาศล่าสุด: 2022-12-28

หัวข้อ : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลรายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. ประกาศโ ...อ่านต่อ

เอกสาร (เรื่องใหม่)
# วันที่โพสต์ ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 20/10/2022 ไตรมาส 1 1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เดือน ต.ค. 65 2566_ITA_MOIT5 12
# 23/12/2022 ไตรมาส 1 1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เดือน พ.ย. 65 2566_ITA_MOIT5 11
# 23/12/2022 ไตรมาส 1 1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เดือน ธ.ค. 65 2566_ITA_MOIT5 9
# 10/11/2022 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565 2566_ITA_MOIT5 7
# 23/12/2022 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 2566_ITA_MOIT5 8
# 23/12/2022 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565 2566_ITA_MOIT5 11
# 23/12/2022 ไตรมาส 1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT5 9
# 10/10/2022 1.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 2566_ITA_MOIT4 7
# 23/12/2022 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 2566_ITA_MOIT4 9
# 23/12/2022 1.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2566_ITA_MOIT4 11
เอกสาร (ยอดนิยม)
# วันที่โพสต์ ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 14/10/2021 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ITA_2565_MOIT4 145
# 15/12/2021 10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณโรงพยาบาลบ่อทอง ITA_2565_MOIT2 115
# 07/12/2021 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web ของ รพ.บ่อทอง ITA_2565_MOIT1 104
# 07/12/2021 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน ปี 65 ITA_2565_MOIT2 98
# 07/12/2021 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web ของหน่วยงาน ITA_2565_MOIT1 94
# 09/12/2021 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA_2565_MOIT4 92
# 08/12/2021 4. คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ ITA_2565_MOIT4 92
# 07/12/2021 ผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลฯ ผ่าน web ITA_2565_MOIT1 90
# 07/12/2021 ขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งของหน่วยงานผ่าน Web ของหน่วยงาน ITA_2565_MOIT1 89
# 25/10/2021 1.2.1 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน (งบลงทุนปี2565) ITA_2565_MOIT4 86
พ.ญ.แววดาว พิมลธเรศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง >>เบอร์โทรศัพท์ 038-211148,038-211288,038211290 ต่อ101

งานคุณภาพ

งานวิจัย

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง