• Email: info10826@gmail.com
  • Contact: 038-211288
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 02/09/2020 การเผยแพร่โครงการจัดซื้อในเว็บไซต์ของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB3 18
# 02/09/2020 การเผยแพร่โครงการจัดซื้อในเว็บไซต์ของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) วงเงินสูงสุด ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB3 20
# 11/06/2020 การเผยแพร่โครงการจัดซื้อในเว็บไซต์ของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB3 47
# 11/06/2020 การเผยแพร่โครงการจัดซื้อในเว็บไซต์ของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) วงเงินสูงสุด 250,000 บาท ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB3 41
# 16/12/2019 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (วงเงินมากกว่า 5000 บาท) ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB3 112
# 16/12/2019 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (วงเงินสุงสุด) ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB3 105

งานคุณภาพ