• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 13/09/2023 ไตรมาสที่ 4 1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ปร 2566_ITA_MOIT17 52
# 13/09/2023 ไตรมาสที่ 4 2.ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 ตามขั้นตอนที่ 9 2566_ITA_MOIT17 46
# 13/09/2023 ไตรมาสที่ 4 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT17 51
# 27/03/2023 1. บันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566_ITA_MOIT17 95
# 27/03/2023 2. รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2566_ITA_MOIT17 135
# 27/03/2023 3. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 2566_ITA_MOIT17 106
# 27/03/2023 4. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2566_ITA_MOIT17 120
# 27/03/2023 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT17 107

งานคุณภาพ

งานวิจัย