• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 22/08/2023 ไตรมาสที่ 4 1. บันทึกข้อความ ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 2566_ITA_MOIT19 56
# 22/08/2023 ไตรมาสที่ 4 2. รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 2566_ITA_MOIT19 48
# 22/08/2023 ไตรมาสที่ 4 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT19 46
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโ 2566_ITA_MOIT19 116
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 2. รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS 2566_ITA_MOIT19 108
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT19 114

งานคุณภาพ

งานวิจัย