• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 22/08/2023 ไตรมาสที่ 4 1. บันทึกข้อความ ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 2566_ITA_MOIT19 42
# 22/08/2023 ไตรมาสที่ 4 2. รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 2566_ITA_MOIT19 35
# 22/08/2023 ไตรมาสที่ 4 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT19 29
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโ 2566_ITA_MOIT19 83
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 2. รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS 2566_ITA_MOIT19 75
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT19 80
พ.ญ.แววดาว พิมลธเรศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง >>เบอร์โทรศัพท์ 038-211148,038-211288,038211290 ต่อ101

งานคุณภาพ

งานวิจัย

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง