• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 22/08/2023 ไตรมาส 4 1. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ 2566_ITA_MOIT22 54
# 22/08/2023 ไตรมาส 4 2. รายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำง 2566_ITA_MOIT22 51
# 22/08/2023 ไตรมาส 4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT22 50
# 26/03/2023 ไตรมาส 2 1. บันทึกข้อความลงนามในแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในกา 2566_ITA_MOIT22 158
# 26/03/2023 ไตรมาส 2 2. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วย 2566_ITA_MOIT22 139
# 26/03/2023 ไตรมาส 2 3. แจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงา 2566_ITA_MOIT22 118

งานคุณภาพ

งานวิจัย