• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 26/12/2023 1.1บันทึกข้อความ-ลงนามคำสั่ง+คำสั่งเผยแพร่ข้อมูลในWEBSITE 2567_ITA_MOIT1 36
# 26/12/2023 1.2.1ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน WEB 2567_ITA_MOIT1 33
# 26/12/2023 1.2.2คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่าน WEBSITE โรงพยาบาลบ่อทอง 2567_ITA_MOIT1 41
# 26/12/2023 1.3กรอบแนวทาง2567 2567_ITA_MOIT1 32
# 26/12/2023 1.4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 2567_ITA_MOIT1 29
# 26/12/2023 2.1บันทึกข้อความ-ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงาน 2567_ITA_MOIT1 28
# 26/12/2023 2.2รายงานผลการกำกับติดตาม 2567_ITA_MOIT1 35
# 26/12/2023 2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 2567_ITA_MOIT1 35