• Email: info10826@gmail.com
  • Contact: 038-211288
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 19/03/2020 คำสั่งเรื่องเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB8 53
# 19/03/2020 คำสั่งเรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB8 47
# 19/03/2020 รายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบ่อทอง ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB8 47
# 19/03/2020 วิธีการและขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB8 51
# 19/03/2020 แบบฟอร์ม_การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB8 55

งานคุณภาพ