• Email: info10826@gmail.com
  • Contact: 038-211288
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 03/09/2020 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง (ต.ค.62 - ส.ค. 63) ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB16 19
# 11/06/2020 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง (ต.ค.62 - พ.ค. 63) ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB16 22
# 13/03/2020 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและรับเรื่องร้องเรียน ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB16 77
# 13/03/2020 คู่มือบริหารความเสี่ยง ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB16 48
# 13/03/2020 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB16 36
# 13/03/2020 ช่องทางการร้องเรียน ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB16 41

งานคุณภาพ