• Email: info10826@gmail.com
  • Contact: 038-211288
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 03/09/2020 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (รอบ 9 เดือน) ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB2 3
# 11/06/2020 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB2 24
# 16/03/2020 ประกาศกระทรวงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB2 46
# 13/03/2020 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (รอบ 3 เดือน) ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB2 40
# 16/12/2019 เผยแพร่แผน/โครงการเงินอุดหนุนงบ อบจ.ชลบุรี ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB2 82
# 16/12/2019 ประกาศมาตราการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB2 73
# 16/12/2019 เผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB2 63
# 16/12/2019 เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB2 67
# 16/12/2019 เผยแพร่แผนจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB2 69

งานคุณภาพ