• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 13/09/2023 ไตรมาสที่4 1. บันทึกข้อความ รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 2566_ITA_MOIT12 99
# 13/09/2023 ไตรมาสที่4 2. รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 2566_ITA_MOIT12 67
# 13/09/2023 ไตรมาสที่4 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT12 34
# 26/03/2023 1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศ มาตราการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ 2566_ITA_MOIT12 50
# 26/03/2023 2. ประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2566_ITA_MOIT12 65
# 26/03/2023 3. หนังสือแจ้งเวียน 2566_ITA_MOIT12 68
# 26/03/2023 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT12 64
พ.ญ.แววดาว พิมลธเรศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง >>เบอร์โทรศัพท์ 038-211148,038-211288,038211290 ต่อ101

งานคุณภาพ

งานวิจัย

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง