• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 13/09/2023 ไตรมาสที่4 1. บันทึกข้อความ รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 2566_ITA_MOIT12 120
# 13/09/2023 ไตรมาสที่4 2. รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 2566_ITA_MOIT12 79
# 13/09/2023 ไตรมาสที่4 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT12 49
# 26/03/2023 1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศ มาตราการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ 2566_ITA_MOIT12 84
# 26/03/2023 2. ประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2566_ITA_MOIT12 99
# 26/03/2023 3. หนังสือแจ้งเวียน 2566_ITA_MOIT12 104
# 26/03/2023 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT12 100

งานคุณภาพ

งานวิจัย