• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03

ภาพกิจกรรม
  ชื่อกิจกรรม วันที่อัพโหลด อัพโหลดโดย จำนวนผู้เข้าชม  
พระอโรคยานิรันตรายพุทธิคุณ 2021-12-07 สิทธิชัย แสงจู 491
test 2023-05-31 สิทธิชัย แสงจู 80

พ.ญ.แววดาว พิมลธเรศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง >>เบอร์โทรศัพท์ 038-211148,038-211288,038211290 ต่อ101

งานคุณภาพ

งานวิจัย

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง