• Email: info10826@gmail.com
  • Contact: 038-211288
ข่าวสาร
# วันที่โพสต์ หัวข้อประกาศ หมวดหมู่ จำนวนผู้เข้าชม  
# 22/03/2019 แผนการจัดซื้อ งบประมาณประจำปี 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 209
# 07/06/2019 ประกาศข้าราชการผู้มรผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ข่าวประชาสัมพันธ์ 179
# 22/03/2019 แผนรายได้ งบประมาณประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์ 125
# 22/03/2019 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์ 92
# 22/03/2019 คู่มือประชาชน แผนกผู้ป่วยนอก ข่าวประชาสัมพันธ์ 54
# 22/03/2019 คู่มือบริการแพทย์แผนไทย ข่าวประชาสัมพันธ์ 69
# 22/03/2019 คู่มือบริการประชาชน คลินิกโรคเบาหวาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 64
# 22/03/2019 คู่มือบริการประชาชน คลินิกความดันโลหิตสูง ข่าวประชาสัมพันธ์ 77
# 22/03/2019 คู่มือบริการประชาชน กายภาพบำบัด ข่าวประชาสัมพันธ์ 132
# 14/03/2019 รายงานดำเนินการเรื่องร้องเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ 121
# 07/02/2019 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ข่าวประชาสัมพันธ์ 126

งานคุณภาพ