• Email: info10826@gmail.com
  • Contact: 038-211288
ข่าวสาร
# วันที่โพสต์ หัวข้อประกาศ หมวดหมู่ จำนวนผู้เข้าชม  
# 07/06/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 จัดซื้อจัดจ้าง 115
# 07/06/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จัดซื้อจัดจ้าง 96
# 07/06/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 จัดซื้อจัดจ้าง 93
# 07/06/2019 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์งานกายภาพบำบัด จำนวน 4 เครื่อง จัดซื้อจัดจ้าง 53
# 17/05/2019 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์งานกายภาพบำบัด จัดซื้อจัดจ้าง 63
# 17/05/2019 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถพยาบาล จัดซื้อจัดจ้าง 59
# 04/04/2019 เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จัดซื้อจัดจ้าง 55
# 04/04/2019 ประกาศประกวดราคาซืื้อรถพยาบาล จำนวน ๑ คัน จัดซื้อจัดจ้าง 63
# 27/03/2019 เผยแพร่ราคากลาง รถพยาบาล(รถตู้) จัดซื้อจัดจ้าง 62
# 27/03/2019 เผยแพร่ราคากลาง เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จัดซื้อจัดจ้าง 48
# 27/03/2019 เผยแพร่ราคากลาง เครื่องมือตรวจกล่องเสียง 3 เครื่อง จัดซื้อจัดจ้าง 61
# 27/03/2019 เผยแพร่คุณลักษณะรถพยาบาล จัดซื้อจัดจ้าง 47
# 12/02/2019 เผยแพร่แผนจัดซื้อ ประจำปี 2562 จัดซื้อจัดจ้าง 76
# 12/02/2019 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 จัดซื้อจัดจ้าง 78
# 12/02/2019 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 จัดซื้อจัดจ้าง 66
# 12/02/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 จัดซื้อจัดจ้าง 90

งานคุณภาพ