• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03
ข่าวสาร
# วันที่โพสต์ หัวข้อประกาศ หมวดหมู่ จำนวนผู้เข้าชม  
# 18/07/2024 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อออกซิเจนทางการแพทย์(เวชภัณฑ์มิใช่ยา)ประจำปีงบประมาณ 2568 จัดซื้อจัดจ้าง 6
# 18/07/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 5
# 18/07/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 6
# 18/07/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 1
# 18/07/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 1
# 18/07/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 1
# 18/07/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 1
# 17/07/2024 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 28 เครื่อง จัดซื้อจัดจ้าง 7
# 17/07/2024 เผยแพร่ราคากลางการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Radial จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อจัดจ้าง 7
# 17/07/2024 เผยแพร่ราคากลางราคากลางการซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์ จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อจัดจ้าง 9
# 11/07/2024 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์ จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อจัดจ้าง 12
# 11/07/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Radial จำนวน 1 เครื่ จัดซื้อจัดจ้าง 10
# 11/07/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก พร้อมเบาะและ จัดซื้อจัดจ้าง 11
# 09/07/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 5
# 09/07/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 6
# 09/07/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 6
# 09/07/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 5
# 05/07/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสารเคมีกำจัดสัตว์มีพิษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 6
# 05/07/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 10
# 05/07/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 8
# 02/07/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 13
# 02/07/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 11
# 01/07/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ จำนวน 1 หลัง จัดซื้อจัดจ้าง 12
# 27/06/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 9
# 27/06/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอจ้างตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 13
# 24/06/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 11
# 24/06/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 10
# 24/06/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 11
# 24/06/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 5
# 21/06/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 13
# 16/06/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 31
# 16/06/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 39
# 16/06/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 30
# 16/06/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 16
# 16/06/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 16
# 16/06/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 18
# 16/06/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 16
# 16/06/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 19
# 16/06/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 18
# 16/06/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 16
# 16/06/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเยี่ยมสำรวจเฉพาะเรื่องและประเมินคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 16
# 16/06/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 16
# 16/06/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 16
# 05/06/2024 ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ จัดซื้อจัดจ้าง 24
# 05/06/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 24
# 30/05/2024 ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ จัดซื้อจัดจ้าง 43
# 27/05/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบชุดทดสอบคุณภาพน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 46
# 27/05/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 31
# 27/05/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 37
# 27/05/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 17
# 27/05/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 23
# 26/05/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุการแพทย์ จัดซื้อจัดจ้าง 34
# 26/05/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 30
# 26/05/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 28
# 26/05/2024 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 22
# 17/05/2024 ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ จัดซื้อจัดจ้าง 35
# 02/05/2024 ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ จัดซื้อจัดจ้าง 68
# 11/04/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จัดซื้อจัดจ้าง 63
# 11/04/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จัดซื้อจัดจ้าง 55
# 11/04/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จัดซื้อจัดจ้าง 78
# 11/04/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงน จัดซื้อจัดจ้าง 25
# 11/04/2024 ประกาสผู้ชนะการเสนฃอราคาซื้อวัสดุงาน จัดซื้อจัดจ้าง 27
# 11/04/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอม จัดซื้อจัดจ้าง 26
# 09/04/2024 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำแผล ฉีดยา ฯ จัดซื้อจัดจ้าง 45
# 02/04/2024 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. จัดซื้อจัดจ้าง 62
# 25/03/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จัดซื้อจัดจ้าง 84
# 25/03/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจด้วย จัดซื้อจัดจ้าง 60
# 19/03/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเยี่ยมสำรวจและ... จัดซื้อจัดจ้าง 86
# 19/03/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จัดซื้อจัดจ้าง 76
# 19/03/2024 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จัดซื้อจัดจ้าง 78
# 19/03/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน... จัดซื้อจัดจ้าง 54
# 19/03/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน..... จัดซื้อจัดจ้าง 53
# 13/03/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจประเมิน..... จัดซื้อจัดจ้าง 63
# 13/03/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์..... จัดซื้อจัดจ้าง 69
# 11/03/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบเทียบเครื่องม จัดซื้อจัดจ้าง 84
# 04/03/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จัดซื้อจัดจ้าง 79
# 04/03/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงา จัดซื้อจัดจ้าง 67
# 04/03/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเยี่ยมปร จัดซื้อจัดจ้าง 66
# 04/03/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบเทียบเครื่องม จัดซื้อจัดจ้าง 60
# 03/03/2024 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดซื้อจัดจ้าง 80
# 23/02/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจด้วย...... จัดซื้อจัดจ้าง 89
# 14/02/2024 7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อจัดจ้าง 89
# 14/02/2024 6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จัดซื้อจัดจ้าง 76
# 14/02/2024 5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จัดซื้อจัดจ้าง 83
# 14/02/2024 4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จัดซื้อจัดจ้าง 50
# 14/02/2024 3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จัดซื้อจัดจ้าง 54
# 14/02/2024 2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จัดซื้อจัดจ้าง 51
# 14/02/2024 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จัดซื้อจัดจ้าง 51
# 13/02/2024 วัสดุการแพทย์ 1 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 81
# 08/02/2024 วัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อจัดจ้าง 78
# 07/02/2024 วัสดุการแพทย์ 1 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 72
# 07/02/2024 วัสดุการแพทย์ 2 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 81
# 07/02/2024 วัสดุสำนักงาน 1 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 62
# 07/02/2024 จ้างตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อจัดจ้าง 54
# 01/02/2024 วัสดุเครื่องแต่งกาย จัดซื้อจัดจ้าง 80
# 01/02/2024 วัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อจัดจ้าง 78
# 01/02/2024 วัสดุการแพทย์ 1 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 81
# 25/01/2024 วัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 77
# 25/01/2024 วัสดุการแพทย์ 1 รายการ(2) จัดซื้อจัดจ้าง 78
# 25/01/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จัดซื้อจัดจ้าง 77
# 18/01/2024 ประกาศผู้ชนะขายทอดตลาดพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง 80
# 02/01/2024 วัสดุสำนักงาน 1 รายการ(1) จัดซื้อจัดจ้าง 99
# 02/01/2024 จ้างตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(1) จัดซื้อจัดจ้าง 94
# 02/01/2024 ความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ(1) จัดซื้อจัดจ้าง 76
# 28/12/2023 ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักคนงาน 48 ยูนิต เป็น จัดซื้อจัดจ้าง 123
# 28/12/2023 วัสดุสำนักงาน 1 รายการ (3) จัดซื้อจัดจ้าง 82
# 28/12/2023 วัสดุสำนักงาน 1 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 80
# 20/12/2023 จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จัดซื้อจัดจ้าง 112
# 20/12/2023 วัสดุการแพทย์ 5 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 99
# 20/12/2023 วัสดุการแพทย์ 3 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 117
# 20/12/2023 วัสดุการแพทย์ 1 รายการ(1) จัดซื้อจัดจ้าง 68
# 20/12/2023 วัสดุการแพทย์ 2 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 70
# 13/12/2023 วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 จัดซื้อจัดจ้าง 101
# 07/12/2023 น้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ จัดซื้อจัดจ้าง 69
# 07/12/2023 วัดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 74
# 07/12/2023 แอลกอฮอล์น้ำสำหรับทำความสะอาดมือ จัดซื้อจัดจ้าง 70
# 07/12/2023 ตัวทดสอบทางชีวภาพ spore test for EO 4 ชม จัดซื้อจัดจ้าง 75
# 07/12/2023 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 63
# 07/12/2023 วัสดุการแพทย์ 1 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 66
# 07/12/2023 วัสดุงานบัานงานครัว 1 โครงการ จัดซื้อจัดจ้าง 71
# 07/12/2023 จ้างตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมฯ จัดซื้อจัดจ้าง 64
# 07/12/2023 วัสดุเครื่องแต่งกาย 1 โครงการ จัดซื้อจัดจ้าง 65
# 07/12/2023 วัสดุก่อสร้าง 19 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 70
# 07/12/2023 วัสดุไฟฟ้า 12 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 73
# 07/11/2023 จ้างตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อจัดจ้าง 121
# 07/11/2023 ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 เครื่อง จัดซื้อจัดจ้าง 105
# 16/10/2023 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา เครื่องเอกซเรย์ ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภ จัดซื้อจัดจ้าง 133
# 16/10/2023 ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักคนงาน 48 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ณ โรง จัดซื้อจัดจ้าง 112
# 16/10/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการสติ๊กเกอร์ฉลากยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 91
# 25/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงอาคารผ่าตัดเป็นอาคารสูติกรรม จัดซื้อจัดจ้าง 93
# 14/09/2023 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ จัดซื้อจัดจ้าง 170
# 11/09/2023 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๓๒ เครื่อง จัดซื้อจัดจ้าง 98
# 11/09/2023 ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารผ่าตัดเป็นอาคารสูติกรรม จัดซื้อจัดจ้าง 97
# 22/08/2023 อนุมัติแผน-ประกาศเผยแผนแพร่ อาคารพักคนงาน จัดซื้อจัดจ้าง 88
# 27/07/2023 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 32 เครื่อง จัดซื้อจัดจ้าง 115
# 24/07/2023 เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ จำนวน จัดซื้อจัดจ้าง 116
# 24/07/2023 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง--ปรับปรุงอาคาร จัดซื้อจัดจ้าง 85
# 26/03/2021 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง 470
# 26/03/2021 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง 409
# 26/03/2021 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง 361
# 26/03/2021 เผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อจัดจ้าง 240
# 26/03/2021 เผยแพร่แผนบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปี 2564 จัดซื้อจัดจ้าง 597
# 24/12/2020 แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อจัดจ้าง 291
# 24/12/2020 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2564 จัดซื้อจัดจ้าง 301
# 24/12/2020 แผนจัดซื้อวัสดุประจำปี 2564 จัดซื้อจัดจ้าง 276
# 24/12/2020 แผนค่าใช้สอย ประจำปี 2564 จัดซื้อจัดจ้าง 223
# 24/12/2020 แผนซ่อมบำรุงโรงพยาบาลบ่อทอง ประจำปี 2564 จัดซื้อจัดจ้าง 281

งานคุณภาพ

งานวิจัย