• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03
ข่าวสาร
# วันที่โพสต์ หัวข้อประกาศ หมวดหมู่ จำนวนผู้เข้าชม  
# 23/02/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจด้วย...... จัดซื้อจัดจ้าง 5
# 14/02/2024 7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อจัดจ้าง 8
# 14/02/2024 6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จัดซื้อจัดจ้าง 6
# 14/02/2024 5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จัดซื้อจัดจ้าง 6
# 14/02/2024 4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จัดซื้อจัดจ้าง 1
# 14/02/2024 3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จัดซื้อจัดจ้าง 1
# 14/02/2024 2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จัดซื้อจัดจ้าง 1
# 14/02/2024 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จัดซื้อจัดจ้าง 1
# 13/02/2024 วัสดุการแพทย์ 1 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 10
# 08/02/2024 วัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อจัดจ้าง 8
# 07/02/2024 วัสดุการแพทย์ 1 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 8
# 07/02/2024 วัสดุการแพทย์ 2 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 9
# 07/02/2024 วัสดุสำนักงาน 1 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 6
# 07/02/2024 จ้างตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อจัดจ้าง 1
# 01/02/2024 วัสดุเครื่องแต่งกาย จัดซื้อจัดจ้าง 15
# 01/02/2024 วัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อจัดจ้าง 13
# 01/02/2024 วัสดุการแพทย์ 1 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 13
# 25/01/2024 วัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 11
# 25/01/2024 วัสดุการแพทย์ 1 รายการ(2) จัดซื้อจัดจ้าง 11
# 25/01/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จัดซื้อจัดจ้าง 13
# 18/01/2024 ประกาศผู้ชนะขายทอดตลาดพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง 12
# 02/01/2024 วัสดุสำนักงาน 1 รายการ(1) จัดซื้อจัดจ้าง 23
# 02/01/2024 จ้างตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(1) จัดซื้อจัดจ้าง 20
# 02/01/2024 ความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ(1) จัดซื้อจัดจ้าง 15
# 28/12/2023 ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักคนงาน 48 ยูนิต เป็น จัดซื้อจัดจ้าง 25
# 28/12/2023 วัสดุสำนักงาน 1 รายการ (3) จัดซื้อจัดจ้าง 22
# 28/12/2023 วัสดุสำนักงาน 1 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 20
# 20/12/2023 จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จัดซื้อจัดจ้าง 33
# 20/12/2023 วัสดุการแพทย์ 5 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 30
# 20/12/2023 วัสดุการแพทย์ 3 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 35
# 20/12/2023 วัสดุการแพทย์ 1 รายการ(1) จัดซื้อจัดจ้าง 9
# 20/12/2023 วัสดุการแพทย์ 2 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 11
# 13/12/2023 วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 จัดซื้อจัดจ้าง 32
# 07/12/2023 น้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ จัดซื้อจัดจ้าง 11
# 07/12/2023 วัดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 16
# 07/12/2023 แอลกอฮอล์น้ำสำหรับทำความสะอาดมือ จัดซื้อจัดจ้าง 13
# 07/12/2023 ตัวทดสอบทางชีวภาพ spore test for EO 4 ชม จัดซื้อจัดจ้าง 9
# 07/12/2023 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 11
# 07/12/2023 วัสดุการแพทย์ 1 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 12
# 07/12/2023 วัสดุงานบัานงานครัว 1 โครงการ จัดซื้อจัดจ้าง 12
# 07/12/2023 จ้างตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมฯ จัดซื้อจัดจ้าง 13
# 07/12/2023 วัสดุเครื่องแต่งกาย 1 โครงการ จัดซื้อจัดจ้าง 11
# 07/12/2023 วัสดุก่อสร้าง 19 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 12
# 07/12/2023 วัสดุไฟฟ้า 12 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 13
# 07/11/2023 จ้างตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อจัดจ้าง 38
# 07/11/2023 ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 เครื่อง จัดซื้อจัดจ้าง 35
# 16/10/2023 ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักคนงาน 48 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ณ โรง จัดซื้อจัดจ้าง 48
# 16/10/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการสติ๊กเกอร์ฉลากยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 30
# 16/10/2023 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา เครื่องเอกซเรย์ ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภ จัดซื้อจัดจ้าง 44
# 25/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงอาคารผ่าตัดเป็นอาคารสูติกรรม จัดซื้อจัดจ้าง 35
# 14/09/2023 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ จัดซื้อจัดจ้าง 102
# 11/09/2023 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๓๒ เครื่อง จัดซื้อจัดจ้าง 33
# 11/09/2023 ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารผ่าตัดเป็นอาคารสูติกรรม จัดซื้อจัดจ้าง 31
# 22/08/2023 อนุมัติแผน-ประกาศเผยแผนแพร่ อาคารพักคนงาน จัดซื้อจัดจ้าง 35
# 27/07/2023 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 32 เครื่อง จัดซื้อจัดจ้าง 53
# 24/07/2023 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง--ปรับปรุงอาคาร จัดซื้อจัดจ้าง 23
# 24/07/2023 เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ จำนวน จัดซื้อจัดจ้าง 57
# 26/03/2021 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง 394
# 26/03/2021 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง 347
# 26/03/2021 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง 300
# 26/03/2021 เผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อจัดจ้าง 179
# 26/03/2021 เผยแพร่แผนบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปี 2564 จัดซื้อจัดจ้าง 315
# 24/12/2020 แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อจัดจ้าง 225
# 24/12/2020 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2564 จัดซื้อจัดจ้าง 235
# 24/12/2020 แผนจัดซื้อวัสดุประจำปี 2564 จัดซื้อจัดจ้าง 211
# 24/12/2020 แผนค่าใช้สอย ประจำปี 2564 จัดซื้อจัดจ้าง 168
# 24/12/2020 แผนซ่อมบำรุงโรงพยาบาลบ่อทอง ประจำปี 2564 จัดซื้อจัดจ้าง 223

พ.ญ.แววดาว พิมลธเรศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง >>เบอร์โทรศัพท์ 038-211148,038-211288,038211290 ต่อ101

งานคุณภาพ

งานวิจัย

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง