• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 FAX 038-211289
ข่าวสาร
# วันที่โพสต์ หัวข้อประกาศ หมวดหมู่ จำนวนผู้เข้าชม  
# 26/03/2021 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง 16
# 26/03/2021 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง 15
# 26/03/2021 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง 15
# 26/03/2021 เผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อจัดจ้าง 13
# 26/03/2021 เผยแพร่แผนบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปี 2564 จัดซื้อจัดจ้าง 12
# 24/12/2020 แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อจัดจ้าง 40
# 24/12/2020 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2564 จัดซื้อจัดจ้าง 35
# 24/12/2020 แผนจัดซื้อวัสดุประจำปี 2564 จัดซื้อจัดจ้าง 36
# 24/12/2020 แผนค่าใช้สอย ประจำปี 2564 จัดซื้อจัดจ้าง 24
# 24/12/2020 แผนซ่อมบำรุงโรงพยาบาลบ่อทอง ประจำปี 2564 จัดซื้อจัดจ้าง 64

นพ.วิชัย ธนาโสภณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง >>เบอร์โทรศัพท์ 038-211148,038-211288,038211290 ต่อ101

งานคุณภาพ

งานวิจัย

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง