• Email: info10826@gmail.com
  • Contact: 038-211288
ข่าวสาร
# วันที่โพสต์ หัวข้อประกาศ หมวดหมู่ จำนวนผู้เข้าชม  
# 07/06/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 จัดซื้อจัดจ้าง 158
# 07/06/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จัดซื้อจัดจ้าง 118
# 07/06/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 จัดซื้อจัดจ้าง 122
# 07/06/2019 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์งานกายภาพบำบัด จำนวน 4 เครื่อง จัดซื้อจัดจ้าง 74
# 17/05/2019 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์งานกายภาพบำบัด จัดซื้อจัดจ้าง 84
# 17/05/2019 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถพยาบาล จัดซื้อจัดจ้าง 80
# 04/04/2019 เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จัดซื้อจัดจ้าง 71
# 04/04/2019 ประกาศประกวดราคาซืื้อรถพยาบาล จำนวน ๑ คัน จัดซื้อจัดจ้าง 80
# 27/03/2019 เผยแพร่ราคากลาง รถพยาบาล(รถตู้) จัดซื้อจัดจ้าง 84
# 27/03/2019 เผยแพร่ราคากลาง เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จัดซื้อจัดจ้าง 70
# 27/03/2019 เผยแพร่ราคากลาง เครื่องมือตรวจกล่องเสียง 3 เครื่อง จัดซื้อจัดจ้าง 76
# 27/03/2019 เผยแพร่คุณลักษณะรถพยาบาล จัดซื้อจัดจ้าง 67
# 12/02/2019 เผยแพร่แผนจัดซื้อ ประจำปี 2562 จัดซื้อจัดจ้าง 91
# 12/02/2019 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 จัดซื้อจัดจ้าง 102
# 12/02/2019 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 จัดซื้อจัดจ้าง 85
# 12/02/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 จัดซื้อจัดจ้าง 124

งานคุณภาพ