• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 FAX 038-211289

เรื่อง: 2.1.13ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560

โดย: กมล บุญมา
วันที่อัพโหลดไฟล์: 2020-12-20
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 2020-12-20
จำนวนผู้เข้าชม: 24

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ]
นพ.วิชัย ธนาโสภณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง >>เบอร์โทรศัพท์ 038-211148,038-211288,038211290 ต่อ101

งานคุณภาพ

งานวิจัย

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง