• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03

เรื่อง: 1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผ

โดย: กมล บุญมา
วันที่อัพโหลดไฟล์: 2022-12-28
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 2022-12-28
จำนวนผู้เข้าชม: 227

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ]
พ.ญ.แววดาว พิมลธเรศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง >>เบอร์โทรศัพท์ 038-211148,038-211288,038211290 ต่อ101

งานคุณภาพ

งานวิจัย

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง