• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03

เรื่อง: ไตรมาส 2 2.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบลงทุน)

โดย: อารยา มานเมาะ
วันที่อัพโหลดไฟล์: 2023-03-29
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 2023-03-29
จำนวนผู้เข้าชม: 242

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ]
พ.ญ.แววดาว พิมลธเรศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง >>เบอร์โทรศัพท์ 038-211148,038-211288,038211290 ต่อ101

งานคุณภาพ

งานวิจัย

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง