• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03

เรื่อง: คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมในโรงพยาบาลบ่อทอง

โดย: สิทธิชัย แสงจู
เข้าชม: 71
วันที่ประกาศ: 2023-11-07
ปรับปรุงประกาศล่าสุด: 2023-12-06
[ดาวน์โหลดแฟ้มประกอบ]


พ.ญ.แววดาว พิมลธเรศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง >>เบอร์โทรศัพท์ 038-211148,038-211288,038211290 ต่อ101

งานคุณภาพ

งานวิจัย

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง